Ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σκοπός του οδηγού είναι να ενθαρρύνει τις διοικητικές υπηρεσίες να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους το ζήτημα της γλωσσικής ευαισθησίας έναντι των φύλων κατά τη σύνταξη κειμένων, τη μετάφραση και τη διερμηνεία και όχι να επιβάλει μια υποχρεωτική δέσμη κανόνων σχετικά με την σύνταξη των κειμένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διάβασε περισσότερα εδώ!

dektoNOT editorial team

Photo by Magda Ehlers from Pexels