Οδηγός Ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκφοβισμού σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

Ο οδηγός αυτός του Κέντρου Ερευνών για Θύματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) εστιάζει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε θύματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης στοχεύοντας στην παροχή σχετικής πληροφόρησης με έμφαση στις διάκρισης που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Διάβασε περισσότερα εδώ!

dektoNOT editorial team

Photo by Yoav Hornung on Unsplash