Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης: Οδηγός για επαγγελματίες

Ο εν λόγω οδηγός προσφέρει στους/στις φοιτητές-τριες και στους/στις επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη δυνατότητα να αναφέρονται στη ΛΟΑΤ κοινότητα και στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή, με τρόπο που δεν προωθεί διακρίσεις και δεν είναι κακοποιητικός, καθιστώντας τα έτσι πολύτιμους συμμάχους στην προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διάβασε περισσότερα εδώ!

dektoNOT editorial team

Photo by Ana Cruz on Unsplash