Η Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Οδηγός υλοποίησης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δράσεων

Ο σκοπός του οδηγού είναι να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται και να αναστοχάζονται κριτικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

Διάβασε περισσότερα εδώ!

dektoNOT editorial team

Photo by Magda Ehlers from Pexels