Ο αντίκτυπος του COVID-19 στις γυναίκες

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δείχνει πώς το COVID-19 θα μπορούσε να αντιστρέψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών – και προτείνει τρόπους να τεθεί η ηγεσία και οι συνεισφορές των γυναικών στο επίκεντρο της ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης.

Διάβασε περισσότερα εδώ!

dektoNOT editorial team

Photo by Rafał Szczawiński on Unsplash